ขั้นตอนเก็บ ค่า Lat. (Latitude) Long. (Longtitude)

ให้คลิ๊กขวาที่จุดปักหมุด เพื่อดูค่า Lat. Long.
เลข Lat.จะขึ้นก่อน Long.
ตัวอย่าง Lat : 13.85756 / Long : 100.44175

ขั้นตอนเก็บ ค่า Lat. (Latitude) Long. (Longtitude)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top